Germana Tianjin Industrial Group

CONTACT

GERMANA

CONTACTContact Us

Add:Flat No. B-1205, Henghua Apartment,
Minhou Road, Hexi District, Tianjin, China
TEL: +86-22-83830415
FAX: +86-22-83830278

CEO-Li Gui Lai

Mobile: +86-13802184757
Email: liguilai@germanatj.com

Overseas Sales Manager-Li Shu Yue
Mobile: +86-15822265926
Email: lishuyue@germanatj.com